Μεσιτικές Αμοιβές

Ακίνητο Μεσιτικο Γραφειο

Μεσιτική αμοιβή από ιδιοκτήτες (Πωλητές) δια την πώληση ακινήτου:

Προμήθεια 2% + 23% Φ.Π.Α. επί της τελικής τιμής πώλησης του ακίνητου.

 

Μεσιτική αμοιβή από αγοραστές δια την αγορά ακινήτου:

Προμήθεια 2% + 23% Φ.Π.Α. επί της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου.

 

Μεσιτική αμοιβή δια μίσθωση ακινήτου :

Από τους ιδιοκτήτες κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων , προμήθεια ένα μίσθωμα + 23% Φ.Π.Α. δια την ενοικίαση του ακινήτου.